Wywrotnica skrzyniopalet z tylnym załadunkiem


Przeznaczenie
Wywrotnica z przenośnikiem przeznaczona jest do wyładunku zawartości skrzynio-palety i podania jej do kosza zasypowego wilka.

Dane charakterystyczne:

   Moc silnika zasilacza hydraulicznego 1,5 kW.
   Napięcie zasilające 3 x 380 V 50 Hz
   Udźwig do 600 kg
   Moc silnika przenośnika 1,1 kW.
   Masa przenośnika 250 kg
   Masa wywrotnicy 400 kg
Wywrotnica skrzyniopalet z tylnym załadunkiem

Wywrotnica skrzyniopalet z tylnym załadunkiem

Opis urządzenia

   Zespoły i układy wywrotnicy:
 1. rama stała
 2. rama ruchoma
 3. obudowa zasilacza hydraulicznego
 4. cylindry hydrauliczne
 5. osłona boczna
 6. skrzynka sterowania
 7. Stopa podporowa
 8. Kratka ociekowa
Zespoły i układy przenośnika

Zespoły i układy przenośnika

   Zespoły i układy przenośnika
 1. rama
 2. kosz zasypowy
 3. skrzynka sterowania
 4. zsyp
 5. taśma modularna
 6. stopa podporowa
 7. detektor metali